Dijital Medya Planlama

Dijital Medya Planlama Nedir

Dijital Medya planlama “markamın reklamını tüketicilere ulaştırmanın en yolu nedir?” sorusunu cevaplamak için bir seri kararların alındığı bir süreçtir.Bu süreç içerisinde, kaç kişiye erişilecek, hangi mecralar kullanılacak, reklam kaç kez görülmeli gibi pek çok hayatı önem taşıyan kararlar alınır.Teknolojideki gelişimlere paralel olarak internet ve mobil reklamcılık yeni bir mecra olarak karşımıza çıkmıştır.

Dijital Medya Planlama Süreçleri

 1. İletişim işi, mesajın ince ince tasarlanması işidir.
 2. Mesajda ne söyleneceği, nasıl söyleneceği ve nerede söyleneceği planlanmalıdır.
 3. Planlamasız başarı mümkün değildir.
 4. Birebir iletişimde de kitle iletişiminde de mesajın her aşaması planlanmalıdır.
 5. Kitle iletişiminde mesajın nerede söyleneceği aşaması dijital medya planlama aşamasına denk gelmektedir.
 6. Bu aşamada reklam mesajının “nerede” söyleneceği kitle iletişim araçlarında yer ve zaman alarak belirlenir.
 7. Bu noktada yapılacak bir hata tüm iletişim sürecinin, tüm mesajın ve tüm harcamaların boşa gitmesine sebep olacaktır.
 8. Günümüzde bu sürecin maliyeti herkes için çok yüksektir.
 9. Günlük kullanımda ifade edildiği gibi “her doğru, her yerde söylenmez” cümlesi iletişim tasarım ve planının, dijital medya planlama aşamasındaki titizliğini ve ciddiyetini ifade etmektedir.
 10. Söylenecek doğrunun seçimi ve online mecralara göre belirlenmesi ve adaptasyonu dijital medya planlama sürecini özetlemektedir.
 11. Televizyon mecrasında görsel güçle söylenecek bir mesaj radyoda aynı şekilde söylenememekte, yine gazetede detaylı açıklanan bir mesaj açıkhava mecrasında aynı yerde aynı şekilde yer alamamaktadır.
 12. Artık dijital medya planlama çok önemli ve uzmanlık gerektiren bir iş haline gelmiştir
 13. Dijital Medya Planlama sadece medya işine odaklanmak demek değildir.

Dijital Medya Planlama Nasıl Yapılır ?

Rekabet Analizi 

 • Dijital Medya planlama aşaması pazarlama bilgilerine dayanır.
 • Pazarlama bileşenleri ve stratejileri bilinmeden dijital medya planlamanın başarıya ulaşması mümkün değildir.
 • Pazarlamasız dijital medya planı hedefsiz kalır.
 • Genel anlamda pazarlama amaç ve hedefleri, reklam amaç ve hedefleri ve medya amaç ve hedefleri birbiriyle örtüşmek zorundadır.
 • Satışları ve pazar payını yüzde 5 artırmak gibi somut bir pazarlama hedefine hem reklam hem de dijital medya planlamanın hazırlanması hesap verebilirlik ve geri dönüşüm için gereklidir.
 • Hedefler pazar payı, satış, karlılık, tonaj, penetrasyon, satın alma sıklıklarıyla ilgili ölçülebilir rakamlar olmalıdır.
 • Rekabet analizi genel anlamda durum analizi olarak da ifade edilebilir.
 • Burada ürünün yapısı ve bileşenleri, ürün yaşam eğrisindeki yeri, konumlandırma stratejisi analiz edilmelidir. Bu bilgiler ile rekabetin varlığı ortaya çıkmakta ve önemli olmaktadır.
 • Bu sebeple planlamayla ilgili olabilecek kısımları rekabet analizi aşamasına aktarılır. Bilgiler tekrar tekrar üstünden geçilerek dijital medya planlama aşamalarında işlenmelidir.

Ürün ya da Hizmet Analizi

 • Ürün ya da hizmet hakkında her detay bilinmelidir. Pazardaki yerinden ürünün ya da hizmetin yararlarına kadar her konu araştırılır. Ürünü iyi tanımak, hedef kitleyi doğru belirlemede çok önemlidir. Bir dijital medya planlamacı olarak işletme hedeflerini benimsemek olmazsa olma bir durumdur.

Hedef Kitle Analizi

 • Hedef kitle aklı ve gönlü rakip yerine reklamı yapılacak ürün ve hizmete kaydırılacak kişilerdir.
 • Bu iş iletişim ve dijital medya planlama işinin en önemli ve en can alıcı noktasıdır.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi ile birlikte hedef kitle odaklı olmak pazarlamadan başlayarak reklam ve dijital medya stratejilerinin her noktasına nüfuz etmiştir.
 • Hedef kitleyi odaktan çıkartan her iş başarısızlığa mahkumdur.
 • Bu zorunluluk şeffaf olmayı gerektirmektedir.
 • Hedef kitleyi önce mevcut kullanıcılardan hareketle, potansiyel ulaşılacak kitleleri sınıflandırarak tespit etmek gerekmektedir.
 • Doğru kitleyi bulmak, dijital medya planlama sürecinin diğer adımlarının da doğru gitmesini sağlayacaktır.
 • Hedef kitlenin kararlarını değiştirmek çok güçleşmektedir.
 • Kararını değiştirme sürecini etkileyen birçok faktör mevcuttur.

Mecra Tercihi

 • Bu aşama dijital medya planlamanın en önemli noktasıdır. Hedef kitleye doğrudan ulaşılacak medya araçları seçilmelidir. Hedef kitlenin en sık kullandığı medya aracı doğru olarak seçilmelidir.

Psikografik Özellikler

 • Hedef kitlenin psikolojik özellikleri çok yönlü olarak bu aşamada öğrenilir.
 • Tüketicilerin düşünceleri, duyguları, inançları, değer yargıları, ilgi alanları, tepkileri, kızgınlıkları, sevinçleri, hobileri, yaşam tarzları bu aşamada analiz edilir.
 • Burada kimin hangi ürünü aldığı değil, niçin satın aldığı araştırılır.
 • Çevre bilinci olan tüketiciler, eğitim sorunlarına odaklı tüketiciler, yeni markaları almaktan korkan tüketiciler, sivil toplum bilinci olan tüketiciler, teknolojik gelişmelere meraklı tüketiciler, yurt dışı ziyaretlerine sıkça çıkan tüketiciler vb. özellikler psikografik sonuçlara örneklerdendir.

Bütçe

 • Bütçe doğru olarak kullanılmalıdır. Kampanya hedeflerine ulaşıyorsa bütçe doğru olarak kullanılmış demektir. Kampanya süresince başarılı olan alanlara yatırımı kaydıracak şekilde optimizasyon yapılmalıdır. Kampanya sonrasında verilen bütçeyle maksimum medya değeri yaratılmaya çalışılmalıdır.
 • Reklam bütçeleri sınırsız değildir.
 • Bütçe kampanyanın cephanesidir.  Cephaneyi hedefi belirleyerek etkili kullanmak gerekmektedir.
 • Bu sebeple sürekli yüksek maliyetli reklam yapmak mümkün değildir.
 • Reklam için ayrılan bütçenin akıllıca kullanılması gerekmektedir.
 • Dijital Medya planlaması yapmak reklam bütçesinin etkin kullanılması için büyük avantaj sağlamaktadır.
 • Dijital Medya planlaması sayesinde mecralardaki saniye birim ücretleri daha düşük ücretle satın alınabilecektir.
 • Geleceği önceden planlayan her zaman satın alma avantajı sağlamaktadır.
 • Planlama yapmaksızın parça parça alınacak gazete (sütun/cm) yerleri, radyo ve televizyonlar için saniye birim ücretleri, reklam bütçesinin yükselmesine neden olacaktır.
 • Reklam bütçesi reklam kampanyasının uzunluğunu ve kısalığını ilk olarak etkileyen en önemli faktördür.
 • Bütçesi yeterince güçlü olan markalar diğerlerine göre daha fazla mecra planlayıp satın alabilecektir.

Reklam Zaman Planlaması

 • Dijital Medya planlamasının bu aşaması ile adım adım hedef kitleye yaklaşılmaktadır.
 • Hedef kitle tanınmış, nerede yaşadığı tespit edilmiş ve sıra ne zaman ulaşılacağına gelmiştir.
 • Bu aşamanın temel prensibi hedef tüketicilerin bu ürünü alma eğilimi içinde oldukları zamanlarda reklamın yapılmasını sağlamaktır.

Değerlendirme

 • Kampanya boyunca yapılan analizler birleştirilerek müşteriye raporlama yapılır. Bu raporlama ile kampanyanın ne kadar benchmark rakamlarının üstünde olduğu, hangi yayın kanallarında ve hangi yayın modellerinde başarılı olduğu, hedef kitleye ne kadar ulaşıldığı, kampanya bütçesinin ne kadar efektif kullanılabildiği ve medya değeri yaratıldığı belirlenir.

 

About Kami

Check Also

Google Ads Dönüşümler

Google Ads Yeni Dönüşüm Sütunları

Google Ads Yeni Dönüşüm Sütunları 1) Gelir : Gelir, reklamın aldığı tıklamalarla ilişkilendirilen tüm işlemlerden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir